Informacja dotycząca istotnej Umowy pożyczki

Raport bieżący nr 34/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017 z dnia 05.05.2017r. niniejszym informuje, że w dniu 23.05.2017r. Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o zaliczeniu otrzymanej w dniu 05.05.2017r. tytułem przeniesienia własności nieruchomości o której mowa w wyżej przywołanym raporcie kwoty…

Raport kwartalny SA-Q 1/2017

Raport kwartalny SA-Q 1/2017 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego

Raport bieżący nr 31/2017 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, żew związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem kwartalnym za pierwszy kwartał 2017 roku, którego publikacja przewidziana została na dzień 15.05.2017 r., Zarząd Emitenta w dniu 11.05.2017 r. podjął decyzję o utworzeniu na dzień 31.03.2016…

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 28/2017 Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku niniejszym w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 27.04.2017 r. informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: 1_odwołało z upływem kadencji z Rady Nadzorczej Pana Mariusza Patrowicz, Pana Wojciecha Hetkowskiego, Panią Małgorzatę…

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Investment Friends S.A. w dniu 27.04.2017 roku.

Raport bieżący nr 26/2017 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27.04.2017r. Załączniki: wza_IFSA_z_dnia_27.04.2017 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i…