Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

Raport bieżący nr 24/2017 Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku informuje, że w dniu 18.04.2017r. spółka zwarła jako pożyczkobiorca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Investment Friends Capital S.A. w Płocku _KRS 0000267789_ jako pożyczkodawcą. Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 18.04.2017r. jest pożyczka pieniężna w kwocie 1.800.000,00 zł. Strony postanowiły, że…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.04.2017r.

Raport bieżący nr 23/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 27.04.2017 r. na godzinę 14.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zarząd spółki Investment Friends S.A.…

Przedterminowa spłata pożyczki

Raport bieżący nr 21/2017 Zarząd Investement Friends S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 14. 01.2016 r. dotyczącego zawarcia umowy pożyczki pieniężnej ze spółką ATLANTIS S.A. w Płocku _KRS 0000033281_ jako Pożyczkodawcą informuje, że Emitent dokonał w dniu 24.03.2017 roku przedterminowej spłaty całości…

Przedterminowa spłata pożyczki

Raport bieżący nr 19/2017 Zarząd Investement Friends S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2016 z dnia 30.09.2016 r. oraz raportu bieżącego nr 13/2017 z dnia 31.01.2017 r., dotyczącego zawarcia umowy pożyczki pieniężnej ze spółką Damf Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako Pożyczkobiorcą informuje, że…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 17/2017 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 21.02.2017r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie: 1. Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z dnia 21.02.2017 roku dotyczące zejścia poniżej progu 10 % zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w spółce Investment Friends S.A., zejścia poniżej progu…

Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 16/2017 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że wdniu 21.02.2017 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez dwóch Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez osobę bliską osoby obowiązanej w rozumieniu art.…