Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.01.2018 r.

Raport bieżący nr 71/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 03.01.2018 r. na godzinę 14:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Ogloszenie_i_projekty_uchwaly_NWZ Formularz_Pelnomocnictwa Statut_IFSA Statut_Tekst_jednolity_SE…

I Zawiadomienie o zamiarze połączenia INVESTMENT FRIENDS S.A. (Spółka Przejmująca) z INVESTMENT FRIENDS 1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

Raport bieżący nr 70/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu INVESTMENT FRIENDS S.A. z INVESTMENT FRIENDS 1 Polska Akciová společnost. W łączeniu wezmą udział: 1. Spółka przejmująca – INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku…

Zamiar połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej

Raport bieżący nr 69/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 61/2017 z dnia 29.09.2017r. oraz nr 64/2017 z dnia 10.10.2017r. niniejszym informuje, że w dniu 30.11.2017r. nastąpiło uzgodnienie planu połączenia Emitenta ze spółką: INVESTMENT FRIENDS1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie,…

Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

Raport bieżący nr 67/2017 Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku informuje, że w dniu 26.10.2017r. spółka zwarła jako pożyczkodawca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką PATRO INVEST Sp.z o.o. w Płocku _KRS KRS0000657016_ jako pożyczkobiorcą. Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 26.10.2017r. jest pożyczka pieniężna w kwocie 2.000.000,00 zł. Strony postanowiły, że…

Powołanie Komitetu Audytu

Raport bieżący nr 66/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku informuje, że na posiedzeniu w dniu 20.10.2017r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie: Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu Małgorzata Patrowicz – Członek Komitetu Audytu Anna Kajkowska – Członek Komitetu Audytu Komitet Audytu we wskazanym…

Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 62/2017 Zarząd Investment Friends S.A z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 06.10.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Poniżej Emitent prezentuje treść otrzymanego powiadomienia oraz przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do…