Uzupełnienie na żądanie akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 09 maja 2019 roku. (Supplementing draft resolutions at the request of a shareholder to the Extraordinary General Meeting convened on 09/05/2019).

Raport bieżący nr 15/2019 Podstawa prawna: § 293 Estoński Kodeks Handlowy W związku z otrzymaniem w dniu 19 kwietnia 2019 roku żądania akcjonariusza PATRO INVEST OÜ, złożonego na podstawie przepisu § 293 punkt _2_ Estońskiego Kodeksu Handlowego, wraz z projektem stosownej uchwały, Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _”Spółka”_ informuje, że uwzględnił…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE)

Raport bieżący nr 14/2019 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13.05.2019 r. _poniedziałek_ na godzinę 10:00 _początek rejestracji godz. 09:30_, które…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE)

Raport bieżący nr 13/2019 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 09.05.2019 r. _czwartek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402. Pełna…

Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE, które odbyło się w dniu 05.04.2019 roku. (Information regarding Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE held on 5 April 2019.)

Raport bieżący nr 11/2019 Dnia 05.04.2019 roku r. o godzinie 12:00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE, estoński kod rejestrowy 14617862, z siedzibą przy Narva mnt 5, 10117 Tallin, Estonia. Obecny był tylko jeden Akcjonariusz Patro Invest…

Podpisanie przedwstępnej umowy cesji wierzytelności. (Conclusion of a preliminary debt assignment agreement).

Raport bieżący nr 9/2019 Zarząd Investment Friends SE _ dalej „Cedent”_ kod rejestru: 14617862 z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii informuje, że w dniu 01.04.2019 roku zawarł z osobą fizyczną _dalej „Cesjonariusz”_ przedwstępną umowę cesji, przedmiotem której jest przeniesienie na rzecz Cesjonariusza pakietu wierzytelności składającego się…

Informacja na temat istotnej umowy. (Information regarding a material agreement)

Raport bieżący nr 7/2019 Zarząd Investment Friends SE kod rejestru: 14617862 z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii informuje, że w dniu 01.04.2019 roku zostało zrealizowane zabezpieczenie przysługujące Emitentowi a zapisane w Umowie Poręczenia pożyczki udzielonej pożyczkobiorcy spółce TOP MARKA S.A., o podpisaniu którego Emitent informował raportem…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE

Raport bieżący nr 6/2019 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5.04.2019 r. _piątek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402. Pełna…