Przedterminowa spłata pożyczki

Raport bieżący nr 19/2017 Zarząd Investement Friends S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2016 z dnia 30.09.2016 r. oraz raportu bieżącego nr 13/2017 z dnia 31.01.2017 r., dotyczącego zawarcia umowy pożyczki pieniężnej ze spółką Damf Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako Pożyczkobiorcą informuje, że…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 17/2017 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 21.02.2017r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie: 1. Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z dnia 21.02.2017 roku dotyczące zejścia poniżej progu 10 % zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w spółce Investment Friends S.A., zejścia poniżej progu…

Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 16/2017 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że wdniu 21.02.2017 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez dwóch Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez osobę bliską osoby obowiązanej w rozumieniu art.…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 14/2017 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 21.02.2017 r. do Spółki wpłynęły następujące zawiadomienia: 1. spółki Patro Invest Sp. z o.o. z dnia 21.02.2017r. w sprawie bezpośredniego zmniejszenia stanu posiadania akcji INVESTMENT FRIENDS S.A. 2. spółki Damf Invest S.A. z siedzibą…

Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 13/2017 Zarząd Investement Friends S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2016 z dnia 30.09.2016 r., dotyczącego zawarcia umowy pożyczki pieniężnej ze spółką Damf Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako Pożyczkobiorcą informuje, że Pożyczkobiorca dokonał w dniu 31.01.2017 roku przedterminowej spłaty odsetek…

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INVESTMENT FRIENDS S.A.

Raport bieżący nr 12/2017 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku _dalej” „Spółka”_ informuje, iż w dniu 25 stycznia 2017 r. powziął informację o uchwale nr 76/2017 Zarządu Giełdy z dnia 25 stycznia 2017 roku, na mocy której dopuszczono do obrotu giełdowego na rynku 1.076.000 _jeden milion siedemdziesiąt sześć…