Publikacja ogłoszenia w MSiG związana z podjętą Uchwałą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dotyczącą przeniesienia statutowej siedziby Spółki

Raport bieżący nr 36/2018 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.06.2018r. Emitent powziął wiedzę, iż w dniu 08.06.2018r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 110 _5498_ pod Poz. 24654, ukazało się ogłoszenie Emitenta w ramach procedury planu przeniesienia statutowej siedziby Spółki, na podstawie art.…

Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 35/2018 Zarząd Spółki Investment Friends SE _”Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki działając stosownie do § 11 Statutu Spółki powołała dotychczas sprawującą funkcje w Zarządzie: Panią Agnieszkę Gujgo na kolejną trzyletnią kadencję powierzając im dotychczasowe funkcje Prezesa Spółki. Pani Agnieszka Gujgo, posiada wykształcenie wyższe…

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Investment Friends SE

Raport bieżący nr 33/2018 Zarząd Spółki Investment Friends SE informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 04.06.2018 r. ukonstytuowała się w następującym składzie składzie: Pan Damian Patrowicz, Pani Małgorzata Patrowicz, Pan Jacek Koralewski, Pani Anna Dorota Kajkowska, Wojciech Hetkowski. Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć…

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 32/2018 Zarząd Investment Friends SE w Płocku w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia 30.05.2018 r. informuje, że w dniu 30.05.2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: postanowiło powołać do składu Rady Nadzorczej: Panią Małgorzatę Patrowicz Pana Damiana Patrowicz Pani Małgorzata Patrowicz jest Absolwentką Uniwersytetu…

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.05.2018 r.

Raport bieżący nr 31/2018 Zarząd Investment Friends S.E. w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.05.2018r. Załączniki: Protokol_WZA_IFSE_z_dnia_30_05_2018 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Osoba reprezentująca Spółkę: Agnieszka Gujgo, Prezes…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.05.2018 r.

Raport bieżący nr 31/2018 Zarząd Investment Friends S.E. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.05.2018r. Akcjonariusz: Patro Invest OU Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ : 1 912 683 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 912 683…

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30.05.2018r.

Raport bieżący nr 27/2018 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 27.04.2018r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego gromadzenia, informuje, że w dniu 23.05.2018r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia w trybie…