Raport kwartalny SA-Q 3/2019

Raport kwartalny SA-Q 3/2019 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 163 181 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -55 34 III. Zysk…

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji. (Statement of the National Depository of Securities S.A. on the conditional registration of shares.)

Raport bieżący nr 2/2020 Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 8.01.2020 roku powziął informację o wydaniu Oświadczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. nr 9/2020 z dnia 8.01.2020 roku w sprawie warunkowej rejestracji do 1.184.549 akcji zwykłych imiennych Spółki Investment Friends SE pod…

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 08.01.2020 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 08/01/2020.)

Raport bieżący nr 1/2020 Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862 niniejszym informuje, iż w dniu 8.01.2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE).

Raport bieżący nr 44/2019 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8.01.2020 r. _środa_ na godzinę 10:00 _początek rejestracji godz. 09:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul.…

Informacja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS SE, które odbyło się w dniu 09.12.2019r. (Information regarding the Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE hold on 9.12.2019).

Raport bieżący nr 42/2019 Dnia 9.12.2019 roku r. o godzinie 10:00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS SE, estoński kod rejestrowy 14617862, z siedzibą przy Tornimäe tn 5, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 10145, Estonia. Obecny był tylko…

Raport półroczny SA-P 2019

Raport półroczny SA-P 2019 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR półrocze / 2019 półrocze / I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 50 93 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -164 -15 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 128 -13 IV. Zysk _strata_ netto 132 -13 V. Przepływy środków pieniężnych…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE

Raport bieżący nr 41/2019 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9.12.2019 r. _poniedziałek_ na godzinę 10:00 _początek rejestracji godz. 09:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul.…

Raport roczny R 2018

Raport roczny R 2018 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR 2018 2017 I. Przychody ze sprzedaży produktów,towarów i usług 181 375 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 34 -176 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 8 69 IV. Zysk _strata_ netto 8 70 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 148…