Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 19/2020 z dnia 25.06.2020r. (Correction of an obvious clerical error in the current report no 19/2020 of 25/06/2020)

Raport bieżący nr 21/2020 Zarząd spółki pod firmą Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, informuje, o oczywistej omyłce pisarskiej w treści raportu bieżącego 19/2020 z dnia 25.06 2020 roku. W polskiej wersji raportu bieżącego omyłkowo podano: „Zarząd Spółki Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862,…

Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Registration of changes in the Articles of Association of the Company)

Raport bieżący nr 20/2020 Zarząd spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 28.07.2020 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregiste_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki stosownie do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25.06.2020 roku. W związku z niniejszym aktualne…

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 25.06.2020 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 25/06/2020. )

Raport bieżący nr 19/2020 Zarząd Spółki Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862, niniejszym informuje, iż w dniu 25.06.2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342…

Przedterminowa spłata części pożyczki przez Pożyczkobiorcę. (Early repayment of a part of the loan by the Borrower).

Raport bieżący nr 14/2020 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinie pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, wpisana do rejestru handlowego prawa Estonii pod numerem 14617862 w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku oraz raportu bieżącego nr…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE)

Raport bieżący nr 13/2020 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Tallinnie, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2020 r. _czwartek_ na godzinę 12:00 _początek…