Oświadczenie KDPW w sprawie zmiany umowy o rejestrację papierów wartościowych

Raport bieżący nr 15/2018 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku, w naiwiązaniu do RB nr 7/2018 z dnia 19.02.2018 roku informuje, że w dniu 09.04.2018 r. Emitent otrzymał Oświadczenie Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie dotyczące zmiany jednostkowej wartości akcji w Oświadczeniu Nr 114/2018 z…

Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta

Raport bieżący nr 14/2018 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku informuję, że w dniu 04.04.2018r. do spółki wpłynęła Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 205/2018 z dnia 04.04.2018r. dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów…

Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Republiki Estonii, Sprawozdanie Zarządu

Raport bieżący nr 12/2018 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 16.03.2018r. niniejszym publikuje Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Republiki Estonii. Szczegółowe informacje na temat procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki zawarte zostały w Planie Przeniesienia, który zawiera informacje o konsekwencjach zmiany…

Informacja dotycząca odpisów oraz rezerw, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017

Raport bieżący nr 11/2018 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem okresowym za rok 2017, którego publikacja przewidziana została na dzień 20.03.2018 r. Zarząd Emitenta w dniu 18.03.2017 r. podjął decyzję o ujęciu w sprawozdaniu finansowym jednorazowych…