Raporty bieżące

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 3.12.2021 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 3/12/2021.)

Raport bieżący nr 13/2021 Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 3 grudnia 2021 r. oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS SE _dalej „Spółka”_, Spółka jest przedsiębiorcą, która została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Tartu w dniu 30 listopada 2018 r. pod…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE (Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE)

Raport bieżący nr 12/2021 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3.12.2021 r. _piątek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul.…

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2021/2022)

Raport bieżący nr 11/2021 Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021/2022. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2021 i 2022 w następujących datach: Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021-2022 publikacja nastąpi w dniu 25.11.2021…

Informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji Investment Friends SE. (Information on increase of shareholding of Investment Friends SE)

Raport bieżący nr 10/2021 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinie pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia informuje, iż w dniu 14.09.2021r, otrzymał od spółki Patro Invest OÜ -kod rejestracyjny w estońskim rejestrze przedsiębiorców- 14381342 , w wykonaniu obowiązku określonego w § 185…

Informacja o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Investment Friends SE. (Information on direct of reduction of ownership of Investment Friends SE.)

Raport bieżący nr 9/2021 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinie pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia informuje, iż w dniu 14.09.2021r, otrzymał od spółki Damar Patro UÜ -kod rejestracyjny w estońskim rejestrze przedsiębiorców- 14494537, w wykonaniu obowiązku określonego w § 185 Estońskiej…

Korekta raportu 25/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2020/2021. (Correction of the report no. 25/2020. The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2020/2021).

Raport bieżący nr 8/2021 W nawiązaniu do raportu 25/2020 z dnia 3 listopada 2020 roku dot. harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2020/2021r. Investment Friends SE przekazuje nowy termin publikacji raportu jednostkowego za rok obrotowy 2010-2021. Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2020-2021 nastąpi w dniu 08.10.2021 r. _ piątek_…

Informacja o pośrednim zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w spółce Investment Friends SE. (Information on indirect increase of contribution in the total number of votes in Investment Friends SE).

Raport bieżący nr 7/2021 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinie pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia informuje, iż w dniu 24.08.2021 r, otrzymał od udziałowca spółki PATRO INVEST OÜ -kod rejestracyjny w estońskim rejestrze przedsiębiorców- 14381342 oraz spółki DAMAR PATRO UÜ będącch…

Investment Friends SE – informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Raport Bieżący nr 1/2021 Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Investment Friends SE przekazuje informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 Zarząd Investment Friends SE (dalej jako: „Spółka”) przekazuje w załączeniu informację na temat stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk 2021. POLITYKA INFORMACYJNA I…

Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Registration of changes in the Articles of Association of the Company.)

Raport bieżący nr 6/2021 Zarząd spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał w dniu 29.06.2021 roku rejestracji zmian Statutu Spółki, stosownie do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20.03.2021 roku. W związku z niniejszym aktualne…