Raporty bieżące

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE

Raport bieżący nr 41/2019 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9.12.2019 r. _poniedziałek_ na godzinę 10:00 _początek rejestracji godz. 09:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul.…

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS SE z dnia 08.07.2019r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE of 08/07/2019.)

Raport bieżący nr 39/2019 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862, niniejszym informuje, iż w dniu 08.07.2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany…

Korekta raportu nr 37/2019 Wpływ do Spółki zawiadomienia o zawarciu Umowy o przejęciu długu. (Receiving a notification about the conclusion of the Agreement on the assumption of a debt.)

Raport bieżący nr 38/2019 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinie, przekazuje poniżej skorygowaną treść raportu ESPI nr 37/2019 z dnia 27.06.2019 roku: Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinie informuję, że w dniu 27.06.2019r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Elkop SE z siedzibą w Płocku informujące, że w…

Wpływ do Spółki zawiadomienia o zawarciu Umowy o przejęciu długu. (Receiving a notification about the conclusion of the Agreement on the assumption of a debt.)

Raport bieżący nr 37/2019 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinie informuję, że w dniu 27.06.2019r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Elkop SE z siedzibą w Płocku informujące, że w dniu 27.06.2019r. Elkop SE zawarł ze spółką FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku umowę o przejęcie…

Podpisanie umowy cesji wierzytelności. (Signing of a debt assignment agreement.)

Raport bieżący nr 36/2019 Zarząd Investment Friends SE dalej „Cedent” _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Estonii informuje, że w nawiązaniu do rb 9/2019 z dnia 1.04.2019 roku w dniu 25.06.2019 roku zawarł z osobą fizyczną dalej „Cesjonariusz” definitywną umowę cesji, przedmiotem której jest przeniesienie na rzecz Cesjonariusza pakietu wierzytelności…

Wcześniejsza spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę.(Early reapyment of the loan by the Borrower.)

Raport bieżący nr 34/2019 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2017 z dnia 26 października 2017 roku niniejszym informuje, że w dniu 18.06.2019r. Pożyczkobiorca Spółka Patro Invest Sp. z o.o. dokonała spłaty zaciągniętej u Emitenta pożyczki. Spółka Patro Invest Sp. z o.o.…

Spłata części kapitału pożyczki przez Pożyczkobiorcę. (Partial repayment of the loan principal by the Borrower).

Raport bieżący nr 32/2019 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2017 z dnia 26 października 2017 roku niniejszym informuje, że w dniu 17.06.2019r. Pożyczkobiorca Spółka Patro Invest Sp. z o.o. dokonała przedtermionowej spłaty części kapitału pożyczki w kwocie 1 200 000,00 zł…