Raporty bieżące

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Inwestment Friends SE z dnia 17.05.2019 r. kontynuowanego po przerwie ogłoszonej w dniu 09.05.2019 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 17/05/2019 continued after a break that was announced on 09/05/2019.)

Raport bieżący nr 24/2019 Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie 10117 Narva mnt 5, kod rejestru: 14617862, niniejszym informuje, iż w dniu 17.05.2019 r. kontynuowane było po przerwie ogłoszonej w dniu 09.05.2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE)

Raport bieżący nr 23/2019 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7.06.2019 r. _piątek_ na godzinę 10:00 _początek rejestracji godz. 09:30_, które…

Informacja o nieodbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (nformation regarding Extraordinary General Meeting of Shareholders that was not held).

Raport bieżący nr 22/2019 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 13 maja 2019 r. nie odbyło z się z uwagi na brak zarejestrowanych Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym…

Przerwa w obradach NWZA z dnia 9.05.2019 (Break announcement in the session of Extraordinary General Meeting of Shareholders of 9/05/2019)

Raport bieżący nr 20/2019 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 9.05.2019r. podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach. Inne uchwały w dniu 9.05.2019r nie zostały podjęte. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione w dniu 17 maja 2019r. o godzinie…

Rozwiązanie Umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki. (Termination of the Agreement with the entity entitled to audit financial statements of the Company.)

Raport bieżący nr 18/2019 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, niniejszym informuje, że w dniu 30.04.2019r. rozwiązana została Umowa o przeprowadzenie badania Spółki za rok 2018 zawartą przez Emitenta z firmą Grupa Gumułka – Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Katowicach przy ul. Matejki…

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku. (Amendment of the schedule of periodical reports’ publication in 2019)

Raport bieżący nr 17/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku, dotyczącego harmonogramu publikacji raportów okresowych, Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE informuje, że zmianie ulegają terminy publikacji poszczególnych raportów okresowych. Nowe daty publikacji raportów okresowych uwzględniają uchwałę Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 23.04.2019 roku dotyczącą…