Raporty bieżące

Korekta raportu 25/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2020/2021. (Correction of the report no. 25/2020. The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2020/2021).

Raport bieżący nr 8/2021 W nawiązaniu do raportu 25/2020 z dnia 3 listopada 2020 roku dot. harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2020/2021r. Investment Friends SE przekazuje nowy termin publikacji raportu jednostkowego za rok obrotowy 2010-2021. Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2020-2021 nastąpi w dniu 08.10.2021 r. _ piątek_…

Informacja o pośrednim zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w spółce Investment Friends SE. (Information on indirect increase of contribution in the total number of votes in Investment Friends SE).

Raport bieżący nr 7/2021 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinie pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia informuje, iż w dniu 24.08.2021 r, otrzymał od udziałowca spółki PATRO INVEST OÜ -kod rejestracyjny w estońskim rejestrze przedsiębiorców- 14381342 oraz spółki DAMAR PATRO UÜ będącch…

Investment Friends SE – informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Raport Bieżący nr 1/2021 Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Investment Friends SE przekazuje informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 Zarząd Investment Friends SE (dalej jako: „Spółka”) przekazuje w załączeniu informację na temat stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk 2021. POLITYKA INFORMACYJNA I…

Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Registration of changes in the Articles of Association of the Company.)

Raport bieżący nr 6/2021 Zarząd spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał w dniu 29.06.2021 roku rejestracji zmian Statutu Spółki, stosownie do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20.03.2021 roku. W związku z niniejszym aktualne…

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję.( Resolution of the Supervisory Board on the appointment of the Management Board for the next term of office.)

Raport bieżący nr 5/2021 Zarząd Emitenta, tj. Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie _dalej jako: „Emitent”_, niniejszym informuje, że w dniu 18 czerwca 2021 roku, w związku z upływem kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie nowej 3-letniej kadencji Panią Agnieszka Gujgo rozpoczynającej się w dniu 3…

Informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji Investment Friends SE. (Information on increase of shareholding of Investment Friends SE)

Raport bieżący nr 4/2021 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinie pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia informuje, iż w dniu 07.06.2021r, otrzymał od spółki Damar Patro UÜ -kod rejestracyjny w estońskim rejestrze przedsiębiorców- 14494537, w wykonaniu obowiązku określonego w § 185 Estońskiej…

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 20.03.2021 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 20/03/2021.)

Raport bieżący nr 3/2021 Zarząd Spółki Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862, niniejszym informuje, iż w dniu 20.03.2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Miejsce walnego zgromadzenia: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska. Czas walnego zgromadzenia: 20 marca 2021 r. O godz. 10.00…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE. )

Raport bieżący nr 2/2021 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.03.2021 r. _sobota_ na godzinę 10:00 _początek rejestracji godz. 09:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul.…

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021.)

Raport bieżący nr 1/2021 Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 25/2020 z dnia 03.112020 roku, informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021, którego publikacja przewidziana była na dzień 22.02.2021r. _poniedziałek_. Nowy termin publikacji jednostkowego…

Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Registration of changes in the Articles of Association of the Company.)

Raport bieżący nr 28/2020 Zarząd spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki stosownie do Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4.12.2020 roku. W związku z niniejszym aktualne brzmienie punktu 4.8 Statutu…