Raporty okresowe

Raport kwartalny SA-Q 3/2019

Raport kwartalny SA-Q 3/2019 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 163 181 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -55 34 III. Zysk…

Raport półroczny SA-P 2019

Raport półroczny SA-P 2019 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR półrocze / 2019 półrocze / I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 50 93 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -164 -15 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 128 -13 IV. Zysk _strata_ netto 132 -13 V. Przepływy środków pieniężnych…

Raport roczny R 2018

Raport roczny R 2018 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR 2018 2017 I. Przychody ze sprzedaży produktów,towarów i usług 181 375 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 34 -176 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 8 69 IV. Zysk _strata_ netto 8 70 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 148…