Raporty okresowe

Raport roczny SA-R 2017

Raport roczny SA-R 2017 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 590 31 375 7 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -746 -303 -176 -69 III. Zysk _strata_ brutto 296 -108 70 -25 IV.…

Raport kwartalny SA-Q 1/2017

Raport kwartalny SA-Q 1/2017 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od…

Raport kwartalny Q 3/2016

Raport kwartalny Q 3/2016 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od…