Raporty okresowe

Raport roczny R 2018

Raport roczny R 2018 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR 2018 2017 I. Przychody ze sprzedaży produktów,towarów i usług 181 375 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 34 -176 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 8 69 IV. Zysk _strata_ netto 8 70 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 148…

Raport roczny SA-R 2017

Raport roczny SA-R 2017 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 590 31 375 7 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -746 -303 -176 -69 III. Zysk _strata_ brutto 296 -108 70 -25 IV.…

Raport kwartalny SA-Q 1/2017

Raport kwartalny SA-Q 1/2017 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od…