Nabycie akcji Emitenta – Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 98/2014 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.08.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka organów Emitenta w…

Nabycie akcji Emitenta – Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 97/2014 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.08.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka organów Emitenta w…

Nabycie akcji Emitenta – Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 96/2014 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.08.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka organów Emitenta w…

Nabycie akcji Emitenta – Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 95/2014 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.08.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka organów Emitenta w…

Zwiększenie stanu posiadania

Raport bieżący nr 94/2014 Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 28.08.2014 r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392143 (dalej: Zawiadamiająca) jako akcjonariusz spółki Investment Friends…

Informacje uzupełniające raport nr 27/2014 z dnia 01.04.2014 r. w sprawie przeniesienia przedsiębiorstwa BUDVAR Centrum S.A. do spółki zależnej

Raport bieżący nr 92/2014 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2014 z dnia 01.04.2014 r. w sprawie przeniesienia przedsiębiorstwa BUDVAR Centrum S.A. w rozumieniu art. 55ˡ Kodeksu Cywilnego do spółki zależnej BUDVAR Centrum Sp. z o.o. niniejszym uzupełnia treść wyżej wskazanego…

Ujawnienie stanu posiadania

Raport bieżący nr 90/2014 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 18.08.2014 r. do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienia od Pana Damiana Patrowicz dot. Ujawnienia stanu posiadania: Zawiadomienie Jako akcjonariusz spółki DAMF INVEST S.A. w Płocku z siedzibą przy ul. Padlewskiego 18c, wpisanej do Krajowego…

Ujawnienie stanu posiadania

Raport bieżący nr 89/2014 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 14.08.2014 r. do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienia od Pana Mariusza Patrowicz dot. Ujawnienia stanu posiadania: Zawiadomienie Jako akcjonariusz spółki DAMF INVEST S.A. w Płocku z siedzibą przy ul. Padlewskiego 18c, wpisanej do Krajowego…

Stanowisko odnośnie komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie podejrzenia manipulacji akcjami Spółki

Raport bieżący nr 88/2014 Investment Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (09-402), ul. Padlewskiego 18c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000143579 („Emitent”) działając w interesie akcjonariuszy i dbając o dobro Emitenta uznał za stosowne odnieść się do opublikowanego w dniu dzisiejszym komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia…