Zmiany w Zarządzie Emitenta

Raport bieżący nr 137/2014 INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 31.10.2014 r. Rada Nadzorcza Emitenta w związku z upływającym z dniem 31.10.2014 r. okresem delegacji Pana Jacka Koralewskiego – Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego pełnienia funkcji w Zarządzie, dokonała z dniem 01.11.2014 r.…

Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie członków rady nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 136/2014 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.10.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.10.2014 r.

Raport bieżący nr 135/2014 Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.10.2014 roku: Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 21.272.335 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 21.272.335 Udział…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.10.2014 roku

Raport bieżący nr 132/2014 Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29.10.2014 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Ogłoszenie_o_Zwolaniu_NWZ_29.10.2014 Projekty_Uchwal_NWZ_29.10.2014 Formularz_Pełnomocnictwa_NWZ_29.10.2014

Nabycie akcji Emitenta – Zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 129/2014 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 02.10.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta…

Zwiększenie stanu posiadania

Raport bieżący nr 128/2014 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 02.10.2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392143 (dalej: Zawiadamiająca) jako akcjonariusz spółki…