Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta w okresie od dnia 01.12.2014 r. do dnia 12.12.2014 r.

Raport bieżący nr 144/2014 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 25.11.2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął na wniosek Emitenta uchwałę nr 1318/2014 w przedmiocie zawieszenia obrotu akcjami Spółki w okresie od dnia 01.12.2014 r. do dnia 12.12.2014 r. włącznie. Zawieszenie obrotu…

Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie członków rady nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 142/2014 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 17.11.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta…

Zawarcie znaczącej umowy – umowa pożyczki ze spółką Top Marka S.A. w Poznaniu na kwotę 11 650 000 zł

Raport bieżący nr 141/2014 Zarząd INVESTMNT FRIENDS S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 07.11.2014 r. zawarł ze spółką Top Marka S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 44a lok. 21B, KRS 0000292265, umowę zabezpieczonej pożyczki pieniężnej. Na mocy umowy z dnia 07.11.2014 r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02.12.2014 roku

Raport bieżący nr 139/2014 Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 02.12.2014 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Ogloszenie_o_Zwolaniu_NWZ_02.12.2014r Projekty_Uchwal_NWZ…

Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 138/2014 Zarząd Spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, iż w dniu 05 listopada 2014 r. do siedziby Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku o następującej treści: Jako akcjonariusz Spółki Investment Friends Spółka Akcyjna w Płocku, posiadający 21.353.480 akcji Spółki,…