Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 159/2014 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.12.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta…

Wypowiedzenie umowy animatora emitenta

Raport bieżący nr 158/2014 Zarząd Innestment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że dniu 23-12-2014 roku Spółka uzyskała informację o skutecznym złożeniu wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Giełda) zawartej z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku- Białej. Zgodnie…

Wypowiedzenie umowy animatora emitenta

Raport bieżący nr 157/2014 Zarząd Innestment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że dniu 22-12-2014 roku Spółka uzyskała informację o skutecznym złożeniu wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Giełda) zawartej z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgodnie…

Zwiększenie stanu zaangażowania

Raport bieżący nr 156/2014 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.12.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka organów Emitenta w…

Zwiększenie zaangażowania

Raport bieżący nr 155/2014 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.12.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka organów Emitenta w…

Zwiększenie zaangażowania

Raport bieżący nr 154/2014 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.12.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka organów Emitenta w…

Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

Raport bieżący nr 149/2014 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku informuje, że w dniu 09.12.2014r. zwarł jako pożyczkobiorca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką INVETSTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku (KRS 0000143579) jako pożyczkodawcą. Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 09.12.2014r. jest pożyczka pieniężna w kwocie 3.000.000,00 zł. Strony postanowiły, że spłata…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ w dniu 02.12.2014 roku

Raport bieżący nr 148/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. w dniu 02.12.2014 roku Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 02.12.2014 roku: Akcjonariusz:…