Zmniejszenie, umorzenie, akcji Emitanta w obrocie giełdowym, Uchwała KDPW S.A. nr 121/15

Raport bieżący nr 14/2015 Zarząd Spółki Investment Fiends S.A. (zwana Spółką), informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały Nr 121/15 z zgodnie z którą Zarząd KDPW S.A. w związku z umorzeniem 1 600 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki dokonanym…