Przekazanie trzeciej transzy pożyczki TOP Marka S.A. w ramach Umowy pożyczki z dnia 07.11.2014r. oraz zawarcie umowy poręczenia

Raport bieżący nr 17/2015 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. nawiązaniu do raportów bieżących nr 141/2014 z dnia 08.11.2014 r. oraz 150/2014 z dnia 10.12.2014r. informuje, że w dniu 25.03.2015 r. przekazał na rachunek bankowy pożyczkobiorcy – spółki TOP Marka S.A z siedzibą w Poznaniu kwotę 2.300.000,00 zł tytułem trzeciej transzy pożyczki…

Zawarcie umowy pożyczki pieniężnej

Raport bieżący nr 16/2015 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku informuje, że w dniu 25.03.2015r. zwarł jako pożyczkobiorca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką ELKOP S.A. w Chorzowie (KRS 0000176582) jako pożyczkodawcą. Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 25.03.2015r. jest pożyczka pieniężna w kwocie 2.300.000,00 zł. Strony postanowiły, że spłata pożyczki nastąpi…