Zwiększenie zaangażowanie w akcje Emitenta – zawiadomienie członków rady nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 20/2015 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 03.04.2015 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta…