Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. w dniu 29.06.2015 roku

Raport bieżący nr 34/2015 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.06.2015 roku: Akcjonariusz: DAMF Invest S.A. w Płocku Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 5.764.845 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5.764.845 Udział…

Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta i biegłego ds. wyceny przedsiębiorstwa

Raport bieżący nr 30/2015 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 24.06.2015r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 18 czerwca 2015r. o wyznaczeniu biegłego wydanego na wniosek spółek Elkop S.A., IFERIA S.A., FON S.A., Investment Friends Capital S.A., Atlantis…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2015r.

Raport bieżący nr 28/2015 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29.06.2015 r. na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Ogłoszenie Projekt uchwał Pełnomocnictwo

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania przeglądu jednostkowego sprawozdania za pierwsze półrocze 2015 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

Raport bieżący nr 27/2015 Zarząd Investment Friends S. A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie § 10 ust. 6 Statutu Spółki na posiedzeniu w dniu 02.06.2015 r. wybrała podmiot Misters Audytor Advisor Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-520 ), przy…