Informacja w sprawie procedury podziału Spółki

Raport bieżący nr 37/2015 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku informuje, informuje, że ze spółek ATLANTIS S.A., RESBUD S.A., INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. oraz FON S.A. w Płocku – podmiotów biorących udział w procedurze podziału w oparciu o postanowienia uzgodnionego w dniu 15.05.2015r. Planu Podziału, otrzymał informację o wydaniu dla tych spółek przez Sąd…

Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 36/2015 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 02.07.2015 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez osobę bliską osoby obowiązanej w rozumieniu…