Incydentalne częściowe naruszenie zasady ładu korporacyjnego

Raport bieżący nr 56/2015 Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z odbyciem Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 01.12.2015r. doszło do incydentalnego naruszenia zasady ładu korporacyjnego wskazanej w części II pkt. 6 – w zakresie uczestnictwa Zarządu w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd informuje,…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 21.12.2015 r

Raport bieżący nr 54/2015 Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, które kontynuowane było po przerwie w dniu 21.12.2015 roku: Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 5…

Informacja w sprawie podziału – Memorandum Informacyjne spółki przejmującej IFERIA S.A.

Raport bieżący nr 53/2015 Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku, niniejszym w nawiązaniu do procedury podziału Emitenta w oparciu o postanowienia Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. niniejszym informuje, że w dniu 18.12.2015r. spółka przejmująca – spółka IFERIA S.A. w Płocku (KRS 0000552042) na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.iferia-sa.pl/, udostępniła…

Zawarcie umowy nabycia akcji

Raport bieżący nr 52/2015 Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 18.12.2015 roku otrzymał informację o przydziale akcji spółki IFERIA S.A. W ramach prowadzonej przez DAMF Invest S.A. oferty publicznej sprzedaży akcji na skutek dokonanego w dniu 14.12.2015r. przez Zarząd spółki DAMF Invest…

Ogłoszenie przerwy w obradach NWZA w dniu 01.12.2015 r. oraz treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 01.12.2015 r.

Raport bieżący nr 51/2015 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 grudnia 2015 roku podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 21 grudnia 2015 roku do godziny 13:00. Zarząd Emitentaa w załączeniu do niniejszego raportu…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. w dniu 1.12.2015 roku

Raport bieżący nr 50/2015 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 1.12.2015 roku: Akcjonariusz: DAMF Invest S.A. w Płocku Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 5 769 115 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji:…