Ujawnienie opóźnionej informacji w sprawie zawarcia porozumienia ze spółką ze spółką ATLANTIS S.A.

Raport bieżący nr 4/2016 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym podaje do wiadomości publicznej informację o zawarciu w 13.01.2016r. ze spółką ATLANTIS S.A. (KRS 0000033281) z siedzibą w Płocku porozumienie na mocy, którego Emitent dokonał spłaty zadłużenia podmiotu trzeciego na rzecz ATLANTIS S.A. w łącznej kwocie 700.000,00…

Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 2/2016 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 13.01.2016 r. Emitent jako Pożyczkobiorca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką ATLANTIS S.A. w Płocku (KRS 0000033281) Na mocy umowy z dnia 13.01.2016r. Emitent zaciągnął pożyczkę pieniężną w kwocie 700 000,00 zł. na okres do…