Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 12/2016 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 21.04.2016 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez osobę bliską osoby obowiązanej w rozumieniu…

Publikacja materiałów Rady Nadzorczej w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Investment Friends S.A. na dzień 29.04.2016 r.

Raport bieżący nr 9/2016 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że na stronie internetowej spółki pod adresem www.ifsa.pl sekcji Walne Zgromadzenie w materiałach udostępnionych przez Emitenta w związku ze zwołaniem na dzień 29.04.2016 r . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowane zostały następujące materiały: – Sprawozdanie Rady Nadzorczej…

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016r.

Raport bieżący nr 8/2016 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 04.04.2016r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie art. 401 § 1 k.s.h. o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016r. Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2015r.

Raport bieżący nr 6/2016 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29.04.2016 r. na godzinę 12.15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: 2016-04-01-Ogloszenie_ZWZA_IFSA_na_dzien_29.04.2016 2016-04-01-projekty_uchwal_ZWZA_dn._29.04.2016 2016-04-01-Wzor_pelnomocnictwa_ZWZA_dm._29.04.2016