Zawarcie porozumienia do Umowy pożyczki akcji spółki Damf Inwestycje S.A. (uprzednio FLY.PL S.A.)

Raport bieżący nr 17/2016 Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2015 z dnia 25.03.2015 roku informuje, że w dniu 30.05.2016r. podpisał z spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS 0000547450_ porozumienie w sprawie rozliczenia łączącej Emitenta oraz Słoneczne Inwestycje Sp.…

Raport kwartalny SA-Q 1/2016

Raport kwartalny SA-Q 1/2016 w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 16/2016 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem kwartalnym za I kwartał 2016r., którego publikacja przewidziana jest na dzień 16.05.2016r., Zarząd Emitenta w dniu 16.05.2016r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.03.2016 r. odpisu…