Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 29/2016 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 30.09.2016r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Damf Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako Pożyczkobiorcą. Na mocy umowy z dnia 30.09.2016r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 2.300.000,00 zł.…

Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 28/2016 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.09.2016 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez osobę bliską osoby obowiązanej w rozumieniu…

Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta

Raport bieżący nr 26/2016 Zarząd Investment Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26.09.2016r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków lokaty terminowej do dnia 30.09.2016r. w kwocie 2 300 000,00 złotych w PKO Bank Polski S.A oddział w Płocku. Charakterystyka lokaty: Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem 1,17…

Korekta do raportu nr 22/2016: Uchwała Zarządu Investment Friends S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego

Raport bieżący nr 23/2016 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 05.09.2016r. otrzymał sporządzony przez Kancelarię Notarialną protokół korygujący oczywiste omyłki pisarskie protokółu z posiedzenia Zarządu Spółki Investment Friends S.A. z dnia 31.08.2016 roku. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w formie Aktu Notarialnego w przedmiocie podwyższenia…