Korekta raportu bieżącego nr 31/2016: Rejestracja zmian Statutu Spółki – Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z dnia 19.12.2016 r.

Raport bieżący nr 32/2016 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w następstwie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 31/2016 z dnia 19.12 2016 r., podano niewłaściwie liczbę akcji serii B oraz ich łączna wartość. Poniżej pełna treść raportu po korekcie wraz z prawidłowym załącznikiem:…

Rejestracja zmian Statutu Spółki – Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący nr 31/2016 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.12.2016 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 19.12.2016r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV…

Informacja o zawarciu ugody w sprawie spłaty zadłużenia wynikających ze znaczącej umowy pożyczki

Raport bieżący nr 30/2016 Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 01.04.2016 roku informuje, że w dniu 16.12.2016r. Przed Sądem Rejonowym w Warszawie Emitent zawarł ze spółką TOP MARKA S.A. _KRS 0000292265_ ugodę w zakresie spłaty kwoty pożyczki oraz należnych Spółce odsetek…