Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 13/2017 Zarząd Investement Friends S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2016 z dnia 30.09.2016 r., dotyczącego zawarcia umowy pożyczki pieniężnej ze spółką Damf Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako Pożyczkobiorcą informuje, że Pożyczkobiorca dokonał w dniu 31.01.2017 roku przedterminowej spłaty odsetek…

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INVESTMENT FRIENDS S.A.

Raport bieżący nr 12/2017 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku _dalej” „Spółka”_ informuje, iż w dniu 25 stycznia 2017 r. powziął informację o uchwale nr 76/2017 Zarządu Giełdy z dnia 25 stycznia 2017 roku, na mocy której dopuszczono do obrotu giełdowego na rynku 1.076.000 _jeden milion siedemdziesiąt sześć…

Korekta do Raportu Bieżącego nr 1/2017 Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie

Raport bieżący nr 9/2017 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w następstwie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 3.01.2017 r., podano niewłaściwie liczbę akcji, które zostały zbyte. Poniżej Emitent publikuje skorygowaną treść komunikatu. Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku…

Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 7/2017 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.01.2017 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienia złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez osobę bliską osoby obowiązanej w rozumieniu art.…

Zbycie akcji Emitenta – zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 6/2017 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.01.2017 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez dwóch Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez osobę bliską osoby obowiązanej w rozumieniu…