Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 17/2017 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 21.02.2017r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie: 1. Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z dnia 21.02.2017 roku dotyczące zejścia poniżej progu 10 % zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w spółce Investment Friends S.A., zejścia poniżej progu…

Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 16/2017 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że wdniu 21.02.2017 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez dwóch Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez osobę bliską osoby obowiązanej w rozumieniu art.…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 14/2017 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 21.02.2017 r. do Spółki wpłynęły następujące zawiadomienia: 1. spółki Patro Invest Sp. z o.o. z dnia 21.02.2017r. w sprawie bezpośredniego zmniejszenia stanu posiadania akcji INVESTMENT FRIENDS S.A. 2. spółki Damf Invest S.A. z siedzibą…