Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 28/2017 Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku niniejszym w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 27.04.2017 r. informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: 1_odwołało z upływem kadencji z Rady Nadzorczej Pana Mariusza Patrowicz, Pana Wojciecha Hetkowskiego, Panią Małgorzatę…

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Investment Friends S.A. w dniu 27.04.2017 roku.

Raport bieżący nr 26/2017 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27.04.2017r. Załączniki: wza_IFSA_z_dnia_27.04.2017 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27.04.2017 roku.

Raport bieżący nr 25/2017 Zarząd Investment Friends S..A przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27.04.2017 roku. Akcjonariusz: Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 6 154 500 Liczba głosów z…

Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

Raport bieżący nr 24/2017 Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku informuje, że w dniu 18.04.2017r. spółka zwarła jako pożyczkobiorca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Investment Friends Capital S.A. w Płocku _KRS 0000267789_ jako pożyczkodawcą. Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 18.04.2017r. jest pożyczka pieniężna w kwocie 1.800.000,00 zł. Strony postanowiły, że…