Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Investment Friends S.A. w dniu 12.07.2017 roku

Raport bieżący nr 45/2017 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 12.07.2017r. Załączniki: Protokół NWZA z dnia 12.07.2017 ( Akt_notarialny_z_12.07.2017_Rep._nr_2286.2017 ) Osoba reprezentująca Spółkę: Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 12.07.2017 roku

Raport bieżący nr 44/2017 Zarząd Investment Friends S..A przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 12.07.2017 roku. Akcjonariusz: Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 6 154 500 Liczba głosów z…