Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami emitenta w związku z procedurą scalenia akcji

Raport bieżący nr 57/2017 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.08.2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 983/2017 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Spółki, w związku z procedurą scalenia akcji. Emitent informuje,…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o aktualizacji dokonanych odpisów

Raport bieżący nr 56/2017 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem półrocznym za pierwsze półrocze 2017 roku, którego publikacja została przewidziana na dzień 31.08.2017 roku Zarząd Emitenta w dniu 25.08.2017 roku podjął decyzję o aktualizacji dokonanych odpisów.…