Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.01.2018 r.

Raport bieżący nr 71/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 03.01.2018 r. na godzinę 14:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Ogloszenie_i_projekty_uchwaly_NWZ Formularz_Pelnomocnictwa Statut_IFSA Statut_Tekst_jednolity_SE…

I Zawiadomienie o zamiarze połączenia INVESTMENT FRIENDS S.A. (Spółka Przejmująca) z INVESTMENT FRIENDS 1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

Raport bieżący nr 70/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu INVESTMENT FRIENDS S.A. z INVESTMENT FRIENDS 1 Polska Akciová společnost. W łączeniu wezmą udział: 1. Spółka przejmująca – INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku…

Zamiar połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej

Raport bieżący nr 69/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 61/2017 z dnia 29.09.2017r. oraz nr 64/2017 z dnia 10.10.2017r. niniejszym informuje, że w dniu 30.11.2017r. nastąpiło uzgodnienie planu połączenia Emitenta ze spółką: INVESTMENT FRIENDS1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie,…