II Zawiadomienie o zamiarze połączenia INVESTMENT FRIENDS S.A. (Spółka Przejmująca) z INVESTMENT FRIENDS 1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

Raport bieżący nr 73/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu INVESTMENT FRIENDS S.A. z INVESTMENT FRIENDS 1 Polska Akciová společnost. W łączeniu wezmą udział: 1. Spółka przejmująca – INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku…