Zamiana rodzaju akcji Emitenta

Raport bieżący nr 6/2018 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym informuje, że w dniu 30.01.2018r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Emitenta, spółki PATRO INVEST Sp. z o.o. złożony na podstawie art. 334 k.s.h. o dokonanie zamiany 592 270 akcji zwykłych imiennych serii B Spółki na akcje zwykłe…

Stanowisko Emitenta w związku z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu kary pieniężnej na Emitenta

Raport bieżący nr 4/2018 Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.01.2018r. na podstawie opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego komunikatu z 379 posiedzenia Komisji, powziął wiadomość o nałożeniu na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 400.000,00 zł wobec stwierdzenia, przez Komisję nienależytego wykonania przez Spółkę…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 3/2018 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.01.2018 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomienia, Emitent prezentuje w załączniku do niniejszego raportu. Załączniki: zawiadadomienie_12_01_2018 Podstawa prawna…

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 03.01.2018 r.

Raport bieżący nr 2/2018 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 03.01.2018r. Załączniki: NWZ_IFSA_03_01_2018 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i…

Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.01.2018r.

Raport bieżący nr 1/2018 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 03.01.2018r; Akcjonariusz: Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 3 097 232…