Połączenie Emitenta – INVESTMENT FRIENDS S.A. (Spółka Przejmująca) z INVESTMENT FRIENDS1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana), przyjęcie przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej SE oraz zmiana Statutu Spółki

Raport bieżący nr 8/2018 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _Emitent_ z siedzibą w Płocku, niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 26.02.2018r. rejestracji połączenia Emitenta uprzednio działającego jako spółka akcyjna prawa polskiego pod firmą INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego…

Komunikat KDPW dotyczący rejestracji papierów wartościowych Emitenta

Raport bieżący nr 7/2018 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.02.2018r. Emitent otrzymał Oświadczenie Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 19.02.2018r. dotyczące rejestracji 592 270 akcji Investment Friends S.A. pod kodem ISIN PLBDVR000018. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść…