Raport roczny SA-R 2017

Raport roczny SA-R 2017 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 590 31 375 7 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -746 -303 -176 -69 III. Zysk _strata_ brutto 296 -108 70 -25 IV.…

Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Republiki Estonii, Sprawozdanie Zarządu

Raport bieżący nr 12/2018 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 16.03.2018r. niniejszym publikuje Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Republiki Estonii. Szczegółowe informacje na temat procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki zawarte zostały w Planie Przeniesienia, który zawiera informacje o konsekwencjach zmiany…

Informacja dotycząca odpisów oraz rezerw, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017

Raport bieżący nr 11/2018 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem okresowym za rok 2017, którego publikacja przewidziana została na dzień 20.03.2018 r. Zarząd Emitenta w dniu 18.03.2017 r. podjął decyzję o ujęciu w sprawozdaniu finansowym jednorazowych…