Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk

Raport bieżący nr 25/2018 Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.05.2018r. raportem bieżącym nr 25/2018 z dnia 27.04.2018r. oraz w związku z rezygnacją Członków Rady Nadzorczej o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2018 z…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.05.2018 r.

Raport bieżący nr 24/2018 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 30.05.2018 r. na godzinę 14.30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE informuje, że dodatkowe materiały informacyjne tj: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017,…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 23/2018 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.04.2018r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. spółki Patro Invest Sp. zo.o. z siedzibą w Płocku z dnia 27.04.2018r. w sprawie bezpośredniego zbycia akcji Emitenta i zmniejszenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej…

Zawarcie Umowy pożyczki

Raport bieżący nr 19/2018 Zarząd Investment SE w Płocku informuje, że w dniu 24.04.2018r. udzielił spółce FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. w Płocku_ KRS 0000594728_ pożyczki pieniężnej w kwocie 6.957.600 zł. Umowa pożyczki z dnia 24.04.2018r. została zawarta na okres do dnia 24.04.2021r. Udzielona przez Emitenta pożyczka podlega oprocentowaniu…