Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy , które odbyło się po przerwie w dniu 29.06.2018 r.

Raport bieżący nr 39/2018 Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy , które odbyło się po przerwie w dniu 29.06.2018 r. Załączniki: Protokol_WZA_IFSE_29.06.2018_akt_po_przerwie Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Osoba reprezentująca Spółkę: Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się po przerwie w dniu 29.06.2018 r.

Raport bieżący nr 38/2018 Zarząd Investment Friends S.E. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się po przerwie w dniu 29.06.2018 roku. Akcjonariusz: Patro Invest OU Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ : 1 912 683 Liczba głosów…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienia o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Raport bieżący nr 37/2018 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.06.2018r. do Spółki wpłynęły dwa powiadomienia o transakcjach osób bliskozwiązanych, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanych powiadomień, Emitent prezentuje w załącznikach do niniejszego raportu. Załączniki: MAR_Patro_Invest_OU_IFSA_nabycie MAR_Patro_Invest_Sp._z_o.o._IFSA_zbycie Podstawa…

Publikacja ogłoszenia w MSiG związana z podjętą Uchwałą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dotyczącą przeniesienia statutowej siedziby Spółki

Raport bieżący nr 36/2018 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.06.2018r. Emitent powziął wiedzę, iż w dniu 08.06.2018r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 110 _5498_ pod Poz. 24654, ukazało się ogłoszenie Emitenta w ramach procedury planu przeniesienia statutowej siedziby Spółki, na podstawie art.…

Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 35/2018 Zarząd Spółki Investment Friends SE _”Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki działając stosownie do § 11 Statutu Spółki powołała dotychczas sprawującą funkcje w Zarządzie: Panią Agnieszkę Gujgo na kolejną trzyletnią kadencję powierzając im dotychczasowe funkcje Prezesa Spółki. Pani Agnieszka Gujgo, posiada wykształcenie wyższe…

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Investment Friends SE

Raport bieżący nr 33/2018 Zarząd Spółki Investment Friends SE informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 04.06.2018 r. ukonstytuowała się w następującym składzie składzie: Pan Damian Patrowicz, Pani Małgorzata Patrowicz, Pan Jacek Koralewski, Pani Anna Dorota Kajkowska, Wojciech Hetkowski. Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć…