Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 40/2018 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 04.07.2018r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki postanowiła dokonać wyboru podmiotu Grupa Gumułka – Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.…