Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.11.2018 r.

Raport bieżący nr 45/2018 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 19.11.2018 r. na godzinę 14:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia Projekty_Uchwal_NWZ Formularz_Pełnomocnictwa Statut_Tekst_jednolity_IF_SE_aktualny…

Informacja o Uchwale Zarządu KDPW S.A. w sprawie rozwiązania warunkowej umowy o rejestrację akcji Emitenta

Raport bieżący nr 44/2018 Zarząd Spółki Investment Fiends SE, informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały Nr 630/18 z zgodnie z którą Zarząd KDPW S.A. po rozpatrzeniu wniosku spółki Investment Friends SE postanawia, iż warunkowa umowa o rejestrację akcji spółki…

Informacja w sprawie procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii

Raport bieżący nr 42/2018 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 19.03.2018r. w sprawie Planu przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii, w nawiązaniu do Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.05.2018r. opublikowanych raportem bieżącym nr 31/2018 z dnia 30.05.2018r. oraz w…