Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019. (Dates for filing periodic financial reports in 2019).

Raport bieżący nr 3/2019 Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2019 w następujących datach: Jednostkowy raport za I kwartał 2019 r. w dniu 30.05.2019 r. _czwartek_. Jednostkowy raport za III…

Informacja dotycząca wyboru Państwa Macierzystego. (Disclosure regarding the selection of home Contracting State)

Raport bieżący nr 2/2019 Spółka Investment Friends SE informuje, będąc zobowiązanym zgodnie z _i_ art. 2 dyrektywy 2004/109/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. _zgodnie ze zmianami dyrektywy 2013/50/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2013 r._ oraz _ii_ § 1844 ust. 1 estońskiej…

Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta. (Resignation from function in Supervisory Board of the Issuer)

Raport bieżący nr 1/2019 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w w Tallinnie dalej: _Emitent_ informuje, iż w dniu 11.01.2019r. zostało złożone do Emitenta oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Investment Friends SE ze skutkiem na dzień 11.01.2019 r. Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie…