Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. (Information for Shareholders – a notification of trasaction received under Article 19 point 1 of the MAR)

Raport bieżący nr 5/2019 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, Estonia informuje, że w dniu 12.02.2019r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomia, Spółka prezentuje w załączniku do niniejszego raportu. The Management Board of…

Spłata części kapitału pożyczki przez Pożyczkobiorcę. (Partial repayment of the loan principal by the Borrower).

Raport bieżący nr 4/2019 Zarząd Investment Friends SE z siedzibąw Tallinnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2017 z dnia 26 października 2017 oraz raportu bieżącego nr 43/2018 z dnia 5 października 2018 roku niniejszym informuje, że w dniu 01.02.2019r. Pożyczkobiorca Spółka Patro Invest Sp. z o.o. dokonała przedtermionowej spłaty…