Rozwiązanie Umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki. (Termination of the Agreement with the entity entitled to audit financial statements of the Company.)

Raport bieżący nr 18/2019 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, niniejszym informuje, że w dniu 30.04.2019r. rozwiązana została Umowa o przeprowadzenie badania Spółki za rok 2018 zawartą przez Emitenta z firmą Grupa Gumułka – Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Katowicach przy ul. Matejki…

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku. (Amendment of the schedule of periodical reports’ publication in 2019)

Raport bieżący nr 17/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku, dotyczącego harmonogramu publikacji raportów okresowych, Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE informuje, że zmianie ulegają terminy publikacji poszczególnych raportów okresowych. Nowe daty publikacji raportów okresowych uwzględniają uchwałę Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 23.04.2019 roku dotyczącą…

Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca zmiany roku obrotowego. (Resolution of the Supervisory Board regarding the change in the financial year)

Raport bieżący nr 16/2019 Zarząd Investment Friends SE kod rejestru: 14617862 z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii informuje, że w dniu 23.04.2018 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zmianie roku obrotowego spółki z roku kalendarzowego na rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca do 30 czerwca.…

Uzupełnienie na żądanie akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 09 maja 2019 roku. (Supplementing draft resolutions at the request of a shareholder to the Extraordinary General Meeting convened on 09/05/2019).

Raport bieżący nr 15/2019 Podstawa prawna: § 293 Estoński Kodeks Handlowy W związku z otrzymaniem w dniu 19 kwietnia 2019 roku żądania akcjonariusza PATRO INVEST OÜ, złożonego na podstawie przepisu § 293 punkt _2_ Estońskiego Kodeksu Handlowego, wraz z projektem stosownej uchwały, Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _”Spółka”_ informuje, że uwzględnił…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE)

Raport bieżący nr 14/2019 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13.05.2019 r. _poniedziałek_ na godzinę 10:00 _początek rejestracji godz. 09:30_, które…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE)

Raport bieżący nr 13/2019 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 09.05.2019 r. _czwartek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402. Pełna…

Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE, które odbyło się w dniu 05.04.2019 roku. (Information regarding Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE held on 5 April 2019.)

Raport bieżący nr 11/2019 Dnia 05.04.2019 roku r. o godzinie 12:00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE, estoński kod rejestrowy 14617862, z siedzibą przy Narva mnt 5, 10117 Tallin, Estonia. Obecny był tylko jeden Akcjonariusz Patro Invest…