Rejestracja zmiany roku obrotowego Spółki. Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Registration of the change in the financial year of the Company. Registration of changes in the Articles of Association of the Company.)

Raport bieżący nr 28/2019 Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 31.05.2019 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmiany roku obrotowego stosownie do Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17.05.2019 roku _kontynuowanego po przerwie ogłoszonej w…

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku. (Change of the schedule for the publication of periodic reports in 2019)

Raport bieżący nr 27/2019 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku, oraz nr 17/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku dotyczących harmonogramu publikacji raportów okresowych, Zarząd Investment Friends SE informuje, że zmianie ulegają terminy publikacji poszczególnych raportów okresowych. Emitent odwołuje publikację raportu kwartalnego na…

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Inwestment Friends SE z dnia 17.05.2019 r. kontynuowanego po przerwie ogłoszonej w dniu 09.05.2019 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 17/05/2019 continued after a break that was announced on 09/05/2019.)

Raport bieżący nr 24/2019 Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie 10117 Narva mnt 5, kod rejestru: 14617862, niniejszym informuje, iż w dniu 17.05.2019 r. kontynuowane było po przerwie ogłoszonej w dniu 09.05.2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE)

Raport bieżący nr 23/2019 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7.06.2019 r. _piątek_ na godzinę 10:00 _początek rejestracji godz. 09:30_, które…

Informacja o nieodbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (nformation regarding Extraordinary General Meeting of Shareholders that was not held).

Raport bieżący nr 22/2019 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 13 maja 2019 r. nie odbyło z się z uwagi na brak zarejestrowanych Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym…

Przerwa w obradach NWZA z dnia 9.05.2019 (Break announcement in the session of Extraordinary General Meeting of Shareholders of 9/05/2019)

Raport bieżący nr 20/2019 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 9.05.2019r. podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach. Inne uchwały w dniu 9.05.2019r nie zostały podjęte. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione w dniu 17 maja 2019r. o godzinie…