Korekta raportu nr 37/2019 Wpływ do Spółki zawiadomienia o zawarciu Umowy o przejęciu długu. (Receiving a notification about the conclusion of the Agreement on the assumption of a debt.)

Raport bieżący nr 38/2019 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinie, przekazuje poniżej skorygowaną treść raportu ESPI nr 37/2019 z dnia 27.06.2019 roku: Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinie informuję, że w dniu 27.06.2019r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Elkop SE z siedzibą w Płocku informujące, że w…

Wpływ do Spółki zawiadomienia o zawarciu Umowy o przejęciu długu. (Receiving a notification about the conclusion of the Agreement on the assumption of a debt.)

Raport bieżący nr 37/2019 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinie informuję, że w dniu 27.06.2019r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Elkop SE z siedzibą w Płocku informujące, że w dniu 27.06.2019r. Elkop SE zawarł ze spółką FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku umowę o przejęcie…

Podpisanie umowy cesji wierzytelności. (Signing of a debt assignment agreement.)

Raport bieżący nr 36/2019 Zarząd Investment Friends SE dalej „Cedent” _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Estonii informuje, że w nawiązaniu do rb 9/2019 z dnia 1.04.2019 roku w dniu 25.06.2019 roku zawarł z osobą fizyczną dalej „Cesjonariusz” definitywną umowę cesji, przedmiotem której jest przeniesienie na rzecz Cesjonariusza pakietu wierzytelności…

Wcześniejsza spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę.(Early reapyment of the loan by the Borrower.)

Raport bieżący nr 34/2019 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2017 z dnia 26 października 2017 roku niniejszym informuje, że w dniu 18.06.2019r. Pożyczkobiorca Spółka Patro Invest Sp. z o.o. dokonała spłaty zaciągniętej u Emitenta pożyczki. Spółka Patro Invest Sp. z o.o.…

Spłata części kapitału pożyczki przez Pożyczkobiorcę. (Partial repayment of the loan principal by the Borrower).

Raport bieżący nr 32/2019 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2017 z dnia 26 października 2017 roku niniejszym informuje, że w dniu 17.06.2019r. Pożyczkobiorca Spółka Patro Invest Sp. z o.o. dokonała przedtermionowej spłaty części kapitału pożyczki w kwocie 1 200 000,00 zł…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE)

Raport bieżący nr 31/2019 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8.07.2019 r. _poniedziałek_ na godzinę 10:00 _początek rejestracji godz. 09:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul.…

Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS SE, które odbyło się w dniu 07.06.2019r.( Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE hold on 7 June 2019)

Raport bieżący nr 30/2019 Dnia 7 czerwca 2019 roku r. o godzinie 10:00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS SE, estoński kod rejestrowy 14617862, z siedzibą przy Tornimäe tn 5, NHarju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 10145, Estonia. Obecny…

Informacja o zmianie adresu siedziby Emitenta.(Information regarding change of the Issuer’s seat).

Raport bieżący nr 29/2019 Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 05.06.2019 r. właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmiany adresu Emitenta. Wobec powyższego Emitent informuje, że adres siedziby Spółki to: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145.…