Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2019/2020. (Schedule of publication of the periodic reports in the financial year 2019/2020.)

Raport bieżący nr 5/2020 Zarząd Investment Friends z siedzibą w Tallinnie przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w za rok obrotowy 2019/2020. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku obrotowym 2019/2020 w następujących datach: Jednostkowy raport za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019-2020 publikacja nastąpi w dniu 28.02.2020 r._piątek_.…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE)

Raport bieżący nr 4/2020 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Tallinnie, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.02.2020 r. _czwartek_ na godzinę 12:00 _początek…

Raport kwartalny SA-Q 3/2019

Raport kwartalny SA-Q 3/2019 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 163 181 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -55 34 III. Zysk…

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji. (Statement of the National Depository of Securities S.A. on the conditional registration of shares.)

Raport bieżący nr 2/2020 Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 8.01.2020 roku powziął informację o wydaniu Oświadczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. nr 9/2020 z dnia 8.01.2020 roku w sprawie warunkowej rejestracji do 1.184.549 akcji zwykłych imiennych Spółki Investment Friends SE pod…

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 08.01.2020 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 08/01/2020.)

Raport bieżący nr 1/2020 Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862 niniejszym informuje, iż w dniu 8.01.2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany…