Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS SE z dnia 20.03.2020r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE of 20/03/2020)

Raport bieżący nr 9/2020 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862, niniejszym informuje, iż w dniu 20.03.2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany…