Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 19/2020 z dnia 25.06.2020r. (Correction of an obvious clerical error in the current report no 19/2020 of 25/06/2020)

Raport bieżący nr 21/2020 Zarząd spółki pod firmą Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, informuje, o oczywistej omyłce pisarskiej w treści raportu bieżącego 19/2020 z dnia 25.06 2020 roku. W polskiej wersji raportu bieżącego omyłkowo podano: „Zarząd Spółki Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862,…