Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Registration of changes in the Articles of Association of the Company.)

Raport bieżący nr 28/2020 Zarząd spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki stosownie do Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4.12.2020 roku. W związku z niniejszym aktualne brzmienie punktu 4.8 Statutu…

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 4.12.2020 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 4/12/2020.)

Raport bieżący nr 27/2020 Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 4 grudnia 2020 r. oraz zgodnie ze Statutem Spółki Investment Friends SE _zwaną dalej „Spółką”_, Spółka została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Tartu w dniu 30.11.2018 pod kodem rejestru 14617862, Tallinn, Harju maakond,…