Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 20.03.2021 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 20/03/2021.)

Raport bieżący nr 3/2021 Zarząd Spółki Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862, niniejszym informuje, iż w dniu 20.03.2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Miejsce walnego zgromadzenia: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska. Czas walnego zgromadzenia: 20 marca 2021 r. O godz. 10.00…