Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2021/2022)

Raport bieżący nr 11/2021 Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021/2022. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2021 i 2022 w następujących datach: Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021-2022 publikacja nastąpi w dniu 25.11.2021…