Rejestracja zmian w Statucie Spółki. (Registration of amendments to the Articles of Association.)

Raport bieżący nr 15/2021 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 15.12.2021 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 3.12.2021 roku. W związku z niniejszym aktualne…

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 3.12.2021 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 3/12/2021.)

Raport bieżący nr 13/2021 Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 3 grudnia 2021 r. oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS SE _dalej „Spółka”_, Spółka jest przedsiębiorcą, która została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Tartu w dniu 30 listopada 2018 r. pod…