Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 19.11.2018r.

Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 19.11.2018r.

Raport bieżący nr 48/2018

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuję do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19.11.2018r.
1. Akcjonariusz: Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie Estonia
Liczba zarejestrowanych akcji na NWZ : 3 135 398
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3 135 398
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 34,84
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100 %

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu