Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta. (Resignation from function in Supervisory Board of the Issuer)

Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta. (Resignation from function in Supervisory Board of the Issuer)

Raport bieżący nr 1/2019

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w w Tallinnie dalej: _Emitent_ informuje, iż w dniu 11.01.2019r. zostało złożone do Emitenta oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Investment Friends SE ze skutkiem na dzień 11.01.2019 r.
Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej złożył Pan Damian Patrowicz pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Jednocześnie Pan Damian Patrowicz z dniem 11.01.2019r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu Emitenta.
Zarząd Spółki dziękuje Panu Damianowi Patrowicz za dotychczasową pracę dla Spółki Investment Friends SE.

The Management Board of Investment Friends SE headquatered in Tallinn _”Company”_, informs that on January 11, 2019 the Company received written resignation letter of Mr Damian Patrowicz from the function of the Supervisory Board Member and the Member of the Audit Committee as of 11 January 2019. The reason of the resignation was not indicated.
The Management Board would like to thank Mr Damian Patrowicz for his involvement and contribution into the development of the Company.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu