Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. (Information for Shareholders – a notification of trasaction received under Article 19 point 1 of the MAR)

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. (Information for Shareholders – a notification of trasaction received under Article 19 point 1 of the MAR)

Raport bieżący nr 5/2019

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, Estonia informuje, że w dniu 12.02.2019r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Pełną treść otrzymanego powiadomia, Spółka prezentuje w załączniku do niniejszego raportu.

The Management Board of Investment Friends SE headquatered in Tallinn, Estonia hereby informs that on February 12 th, 2019 the Company received the notification of transactions concluded by a person closely related pursuant to Article 19 point 1 of the Market Abuse Regulation _the MAR_.
The full text of the notification is enclosed to this report.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu