Informacja dla Akcjonariuszy. (Information for Shareholders).

Informacja dla Akcjonariuszy. (Information for Shareholders).

Raport bieżący nr 12/2019

Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Tallinnie, Estonia, kod rejestrowy: 14617862, niniejszym informuje, iż w dniu 08.04.2019r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie rozwiązania Komitetu Audytu Spółki oraz odwołania jego członków z dniem 08.04.2019.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS SE headquartered in Tallinn, Estonia, registry code: 14617862 hereby informs that on April 8, 2019 the Supervisory Board of the Company adopted resolutions regarding dissolution of the Audit Committee of the Company and recalling all of its members as of 08.04.2019.

Podstawa prawna
Inne uregulowania.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu