Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca zmiany roku obrotowego. (Resolution of the Supervisory Board regarding the change in the financial year)

Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca zmiany roku obrotowego. (Resolution of the Supervisory Board regarding the change in the financial year)

Raport bieżący nr 16/2019

Zarząd Investment Friends SE kod rejestru: 14617862 z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii informuje, że w dniu 23.04.2018 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zmianie roku obrotowego spółki z roku kalendarzowego na rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca do 30 czerwca. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej rok obrotowy 2018 uległ wydłużeniu o sześć miesięcy. Rok obrotowy spółki obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.
The Management Board of Investment Friends SE _code: 14617862_ with its registered office in Narva mnt 5, 10117 Tallinn in Estonia informs that on 23/04/2018 the Supervisory Board adopted a resolution to change the company’s financial year from a calendar year to a financial year since 1 July to 30 June. Pursuant to the resolution of the Supervisory Board, the financial year 2018 has been extended by six months. The financial year of the company covers the period since 1/01/2018 to 30/06/2019.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu